Book an appointment onlineFollow me on FacebookClick to Swedish siteClick to English site

ARTIKLAR & LÄNKAR

ARTIKEL

Jag tittade med intresse på Debatt på SVT (20150115) där Ursula Flatters, läkare på Vidarkliniken debatterade med barnläkaren Mats Reimer kring ämnet om antroposofiska och homeopatiska läkemedel fungerar. För 2.5 år sedan blev jag uppsökt av mamman till en av Mats Reimers patienter som under många år hade fått flera bredspektrum antibiotikakurer per år för återkommande halsinfektioner utan att bli frisk, vilket innebar långa sjukperioder med skolfrånvaro (och VAB för föräldrarna). Generellt var patienten frisk i ca. 1 – 2 veckor innan samma symptom kom tillbaka och mer antibiotika skrevs ut. Samma sak hände när patienten vid flera tillfällen besökte akuten och sin vårdcentral.
 
Först fick patienten en homeopatikur för att rensa ut sviterna av antibiotikan och vid nästa besök påbörjades en behandling med ett konstitutionsmedel som patienten har fortsatt att ta ett antal gånger per år i förebyggande syfte, samt ifall symptomen skulle ge sig tillkänna igen. Vid andra besöket bestämde vi att det räckte om föräldrarna kontaktade mig om patienten blev sjuk igen. Efter ca. 1 år hörde mamman av sig och sa att patienten endast varit sjuk en gång (förmodligen i influensa snarare än de gamla symptomen) och hade vuxit 8 cm det första året efter påbörjad homeopatbehandling.
 
Det finns många åsikter om alternativ- och komplementärmedicinska behandlingar i allmänhet och homeopati i synnerhet. Än vet vi inte riktigt hur preparaten fungerar. Forskning kring homeopati har historiskt varit knapp men de senaste 10 åren har flera forskningsstudier utförts på homeopatisk behandling. Schweiz t.ex valde efter en folkomröstning, baserat på en stor studie om homeopatisk behandling som visade på att homeopatisk behandling var både effektiv och relativt billig, att homeopati skall ingå i den allmänna sjukvården. Efter det att jag kom i kontakt med homeopati för första gången i England för ca 20 år sedan när min son var 18 månader och hade smärtsamma symptom som blev läkta inom några dagar av den första homeopatiska behandlingen, när den vård han fått av sin husläkare under flera månader inte hade gjort någon skillnad alls, så har jag sett tillräckligt bevis på att homeopatisk behandling ger lindring och läkning i många fall där antibiotika och annan dämpande medicin endast tar bort symptomen för stunden och problemen återkommer och blir kroniska. Personligen kände jag att jag äntligen hade hittat ett alternativ som handlade om att bli frisk snarare än att dämpa symptom.
 
Fortsätt gärna debatten, men då på ett värdigt och verklighetsbaserat sätt. Titta på behandlingsresultaten och lyssna på vad patienterna säger. Min erfarenhet av att arbeta som homeopat både i Göteborg och i London under flera år är att många som uppsöker mig inte har blivit friska eller fått lindring genom den allmänna sjukvården, eller använder homeopati som ett komplement till skolmedicin tills de blir tillräckligt friska och starka för att trappa ner eller avsluta de läkemedel de använder. En del har god erfarenhet av homeopati, en del är skeptiska och desperata (precis som jag var när min son mådde dåligt), och andra är nyfikna och vill prova biverkningsfria behandlingar. Många blir friska, en del blir bättre och några väljer att avsluta behandlingen. Oavsett varför de söker upp mig så är det intelligenta, ifrågasättande människor som kommer som i de flesta fall är pålästa och/eller har blivit rekommenderade av en vän eller kollega.
 
Trots att vi ännu inte vet hur homeopati fungerar så hade homeopati inte funnits kvar än idag (och patienter som blivit friska eller fått lindring skulle aldrig rekommendera sina vänner och kollegor att uppsöka en homeopat) över 200 år efter det att den tyska läkaren Dr. Samuel Hahnemann utvecklade det homeopatiska systemet, om det verkligen inte fungerade. (Patientens mamma har godkänt texten.)


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

| ©2011 Elisabet Agar | Kite Web Design
Site by